The Nile Hilton Incident av Tarik Saleh blev vinnaren i kategorin Bästa film, filmåret 2017. Foto: Scanbox Entertainment

Vilka filmer och vilka personer som ska bli nominerade till Guldbaggens olika kategorier avgörs av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén består av 34 ledamöter som nominerar tre till fem (endast kategorin Bästa Film) kandidater i varje kategori utom för Bästa utländska film, Bästa kortfilm och Bästa dokumentärfilm, som har särskilda nomineringsgrupper.

Nomineringen av filmer och personer till Guldbaggens olika kategorier sker genom juryförfarande i Nomineringskommittén.

Ledamöterna i nomineringskommittén är verksamma inom den svenska filmbranschen och är utsedda av sina respektive organisationer/institutioner, som bestämts av Svenska Filminstitutets styrelse.

Nomineringskommittén för 2017 års Guldbaggar

Ordförande
Anna Carlson

Teaterförbundet/för scen och film – regissörer
Gorki Glaser-Müller
Maria Eriksson

Teaterförbundet/för scen och film – skådespelare
Jonatan Rodriguez
Cecilia  Nilsson

Teaterförbundet/för scen och film – kostym
Ingrid  Sjögren
Mia Ögren

Teaterförbundet/för scen och film – mask/smink
Therese Sandersson
Per  Åleskog

Teaterförbundet/för scen och film – scenograf
Bengt Fröderberg
Linda Janson

Film & TV Producenterna
Madeleine Ekman
Jan Blomgren

Sveriges Dramatikerförbund
Cilla Jackert
Vanja Torp

Föreningen Sveriges Filmfotografer
Frida Wendel
Alex Linden

Föreningen Sveriges Filmklippare
Sofia Lindgren
Roberth Nordh

Föreningen svenska tonsättare
Mats Larsson Gothe

Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP)
Alexandra Nilsson

Film Sound Sweden
Lasse Lundberg
Hans-Gunnar Hogström

Filmvetenskap, Institutionen för mediestudier, SU
Linn Lönroth
Mats Carlsson

Centrum för modevetenskap, Institutionen för mediestudier, SU
Elizabeth Castaldo Lundén

Sveriges Biografägareförbund
Mathias Rost
Jonas Yngfalk 

Swedish Animation and Visual Art
Sandra Frisell

Swedish Visual Effects Association
Robert Krupa 

Göteborg International Film Festival
Jonas Holmberg

Stockholms internationella filmfestival
Tor Nyman

Oberoende Filmares Förbund
Jennifer Jerez
Erika Lager

Akademi Valand
Patrik Eriksson

De ledamöter som utnämns förutsätts ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet inom film eller dokumenterad erfarenhet av att bedöma filmiska uttryck. Vid utnämning av ledamöter i nomineringskommittén eftersträvas jämn könsfördelning och jämn åldersspridning. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation kan juryledamot bytas ut.

Svenska Filminstitutets styrelse utser en ordförande, som leder arbetet. Ledamöterna i nomineringskommittén ska se alla svenska långfilmer som är lanserade på biograf under det aktuella kalenderåret med öppna visningar.