Regissör Peter Grönlund under inspelningen av Tjuvheder. Foto: TriArt

Regissör Peter Grönlund under inspelningen av Tjuvheder. Foto: TriArt

Vilka filmer och vilka personer som ska bli nominerade till Guldbaggens olika kategorier avgörs av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén består av 36 ledamöter som nominerar tre kandidater i varje kategori utom för Bästa utländska film, Bästa kortfilm och Bästa dokumentärfilm, som har särskilda nomineringsgrupper.

Nomineringen av filmer och personer till Guldbaggens olika kategorier sker genom juryförfarande i Nomineringskommittén.

Ledamöterna i nomineringskommittén är verksamma inom den svenska filmbranschen och är utsedda av sina respektive organisationer/institutioner, som bestämts av Svenska Filminstitutets styrelse.

Nomineringskommittén för 2015 års Guldbaggar

Ordförande
Jannike Åhlund

Teaterförbundet/för scen och film – regissörer
Manuel  Concha
Elisabet  Gustafsson

Teaterförbundet/för scen och film – skådespelare
Johan Gry
Cecilia  Nilsson

Teaterförbundet/för scen och film – kostym
Ingrid  Sjögren
Jaana Fomin

Teaterförbundet/för scen och film – mask/smink
Linda Boije af Gennäs
Per  Åleskog

Teaterförbundet/för scen och film – scenograf
Peter Bävman
Anneli Wemstad

Film&TV-Producenterna
Anna  Anthony
Francy Suntinger

Sveriges Dramatikerförbund
Paula McManus
Alex  Haridi

Föreningen Sveriges Filmfotografer
Christoffer Rus
Malin Nicander

Föreningen Sveriges Filmklippare
Yva Fabricius
Nina Wedeberg-Thulin

Föreningen svenska tonsättare
Fredrik Fahlman

Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP)
Alexandra Nilsson

Film Sound Sweden
Lasse  Lundberg
Curre Forsmark

Filmvetenskap, Institutionen för mediestudier, SU
Kim Fahlstedt
Ashley Smith

Centrum för modevetenskap, Institutionen för mediestudier, SU
Louise  Wallenberg

Sveriges Biografägareförbund
Mats Kullander
Jonas Yngfalk

Sveriges Filmuthyrareförening
Pia Norström
Mattias Lundin

Swedish Animation and Visual Art
Johan  Edström

Swedish Visual Effects Association
Mattias  Lindahl

Göteborg International Film Festival
Mirja Wester

Stockholms internationella filmfestival
Git Scheynius

Oberoende Filmares Förbund
Kira Carpelan
Therese  Högberg

Stockholms konstnärliga högskola
Ylva  Gustavsson

De ledamöter som utnämns förutsätts ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet inom film eller dokumenterad erfarenhet av att bedöma filmiska uttryck. Vid utnämning av ledamöter i nomineringskommittén eftersträvas jämn könsfördelning och jämn åldersspridning. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation kan juryledamot bytas ut.

Svenska Filminstitutets styrelse utser en ordförande, som leder arbetet. Ledamöterna i nomineringskommittén ska se alla svenska långfilmer som är lanserade på biograf under det aktuella kalenderåret med öppna visningar.