Monica Z i regi av Per Fly fick flest nomineringar bland 2013 års filmer. Foto: Jonath Mathew

Monica Z i regi av Per Fly fick flest nomineringar bland 2013 års filmer. Foto: Jonath Mathew

Vilka filmer och vilka personer som ska bli nominerade till Guldbaggens olika kategorier avgörs av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén består av 45 ledamöter som nominerar tre kandidater i varje kategori utom för Bästa utländska film, Bästa kortfilm och Bästa dokumentärfilm, som har särskilda nomineringsgrupper.

Nomineringskommittén utser genom röstning vilka filmer och vilka personer som ska bli nominerade till Guldbaggens olika kategorier. Se här hur nomineringsomröstningen går till.

Ledamöterna i nomineringskommittén är verksamma inom den svenska filmbranschen och är utsedda av sina respektive organisationer/institutioner, som bestämts av Svenska Filminstitutets styrelse.

Nomineringskommittén för 2014 års Guldbaggar

Teaterförbundet/för scen och film – regissörer
Lena Koppel
Jörgen Bergmark
Harald Hamrell
Maud Nycander

Teaterförbundet/för scen och film – skådespelare
Johan Gry
Anna Wallander
Lena B Nilsson
Shebly Niavarani

Teaterförbundet/för scen och film – kostym
Amanda Martinez
Kersti Vitali

Teaterförbundet/för scen och film – maskör
Linda Boije af Gennäs
Janne Kindahl

Teaterförbundet/för scen och film – scenograf
Peter Bävman
Anneli Wemstad

Film&TV-Producenterna
Hillevi Råberg
Thomas Allercrantz
Francy Suntinger
Henrik Widman

Sveriges Dramatikerförbund
Paula McManus
Erik Norberg

Föreningen Sveriges Filmfotografer
Christoffer Rus
Carl-Henrik Svenstedt

Föreningen Sveriges Filmklippare
Yva Fabricius
Nina Wedeberg-Thulin

Föreningen svenska tonsättare
Fredrik Fahlman

Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP)
Douglas Carr

Film Sound Sweden
Maja Lindén
Curt Forsmark

Filmvetenskapliga institutionen
Nadi Tofighian
Ashley Smith

Sveriges Biografägareförbund
Mats Kullander
Jonas Yngfalk
Camilla Klingström
Camilla Wedefelt

Sveriges Filmuthyrareförening
Eva Marklund-Simmo
Pia Norström
Mattias Lundin
Clas Gunnarsson

Göteborg International Film Festival
Mirja Wester

Stockholms internationella filmfestival
Git Scheynius

Oberoende Filmares Förbund
Alexa Wolf
Kira Carpelan
Elisabeth Marjanovic Cronvall

Representanter utsedda av Svenska Filminstitutets styrelse
Susan Taslimi
Alexander Dunerfors

De ledamöter som utnämns förutsätts ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet inom film eller dokumenterad erfarenhet av att bedöma filmiska uttryck. Vid utnämning av ledamöter i nomineringskommittén eftersträvas jämn könsfördelning och jämn åldersspridning. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation kan juryledamot bytas ut.

Svenska Filminstitutets styrelse utser en ordförande, som leder arbetet. Ledamöterna i nomineringskommittén ska se alla svenska långfilmer som är lanserade på biograf under det aktuella kalenderåret med öppna visningar.