Guldbaggevinnarna på 2015 års gala. Foto: Patrik Österberg/Mediabild.nu

Guldbaggevinnarna på 2015 års gala. Foto: Patrik Österberg/Mediabild.nu

Vilken av de nominerade som ska få en Guldbagge avgörs av en särskild vinnarjuryn. Genom öppna diskussioner utser vinnarjuryn Guldbaggevinnaren bland de tre nominerade i alla priskategorier, utom Särskilda insatser som utses av vinnarjuryn utan föregående nominering. Hedersguldbaggen utses av Svenska Filminstitutets styrelse. 

Offentliggörandet av Guldbaggevinnarna för filmåret 2014 sker under Guldbaggegalan den 26 januari 2015.

Vinnarjuryn för 2014 års Guldbaggar
Jannike Åhlund (ordförande)
Marek Wieser (filmfotograf)
Stina Ekblad (skådespelare)
Jan Holmberg (vd, Stiftelsen Ingmar Bergman)
Anne-Marie Söhrman Fermelin (konsulent Film Stockholm/Filmbasen, producent)
Farnaz Arbabi (regissör, dramatiker)
Sylvia Ingemarsdotter (filmklippare)
Marcus Lindeen (regissör, dramatiker)
Claes Olsson (filmproducent, Helsingfors)

Vinnarjuryn består av nio ledamöter inklusive ordföranden. Svenska Filminstitutets styrelse utser vinnarjuryns ordförande, som därefter tillsammans med en arbetsgrupp från Svenska Filminstitutet föreslår övriga åtta ledamöter. Vinnarjuryns ordförande, utan rösträtt, leder arbetet.  I samband med vinnarjuryns beslutsmöte har dock ordföranden vid jämn röstfördelning utslagsröst.

Vinnarjuryns ledamöter ska ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet med anknytning till film. En av ledamöterna bör komma från ett annat nordiskt land. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet.

För att säkra såväl förnyelse som kontinuitet kan en ledamot sitta max fyra år.