Nog är det så, att någon gång i livet känner vi alla skuld. För något vi sagt eller gjort, eller inte sagt eller gjort. Ofta går känslan att skaka av sig, kanske bleknar den med tiden. Men för vissa är skulden så tung, och orsaken till den så allvarlig, att den påverkar allt och till slut blir outhärdlig att bära. Vad gör man då? Och finns det de som borde känna skuld, men inte gör det? Det svenska filmåret 2019 innehåller flera berättelser där både enskilda individer, politiska ideologier och kapitalet på något sätt måste hantera sin skuld. I filmen Quick återupplever vi fallet Tomas Quick, något som skakade om både oss och vårt rättsväsende. Hur var det möjligt att en människa kunde "erkänna" och dömas för grova brott som hen inte begått? Och skulden denna person kände och inte längre kunde bära, var den kopplad till sanningen eller lögnen? Det finns mekanismer som driver en människa att begå extremistiska handlingar. Vilka det är, utforskas i Could This Be You? Vi möter två terroristdömda män och försöker förstå vad som fått dem att gå över en gräns och ta till våld för sin övertygelse. Vad finns i de här personerna, varifrån kommer vreden - och känner de skuld över sina handlingar? Skuld och förlåtelse går ofta hand i hand. I Lucky one följer vi Vincent som vill lämna sitt liv i kriminalitet, och för första gången få vara pappa till sin dotter. Det är kanske kärlek - och hoppet om kärlek! - som till slut kan göra skulden lättare att bära, och leda till förlåtelse. I dokumentären PUSH ser vi hur arbetar- och medelklassen trycks ut från städer, samtidigt som finansjättar köper upp bostäder och låter dem stå tomma, för att säkra sina pengar. En rapportör från FN följer i bostadskrisens spår, men frågan är om någon kommer att ta på sig skulden och det yttersta ansvaret för den eskalerande situationen. Den svenske diplomaten Göran von Otter får ett av de första vittnesmålen om förintelsen av SS-officer Kurt Gerstein på ett tåg 1942. Görans dotter Birgitta åker för att träffa Gersteins dotter. Kvinnorna är sammankopplade genom ett möte mellan deras fäder. En svensk tiger är en historia om skam, skuld och personligt ansvar.   Quick Regi: Mikael Håfström Manus: Erlend Loe Producent: Helena Danielsson Could This Be You? Regi: Agnieszka Lukasiak Manus: Agnieszka Lukasiak Producent: Peter Kropénin Lucky One Regi: Mia Engberg Manus: Mia Engberg Producent: Tobias Janson Push Regi: Fredrik Gertten Manus: Fredrik Gertten Producent: Margarete Jangård En svensk tiger Regi: Carl Svensson Manus: Carl Svensson Producent: Hans-Peter Lundh och Daniella Elmqvist Prah