Reglerna gäller för långfilmer från filmåret 2020, alltså de som ska tävla på Guldbaggegalan 2021.

Anmälan

För att en långfilm ska vara nomineringsbar till Guldbaggen ska producenten för filmen anmäla detta till Svenska Filminstitutet och Guldbaggens juryadministration. Detta görs genom att registrera din anmälan på Guldbaggens anmälningssida. Läs mer och anmäl dig här.

Vi ser helst att anmälan sker i samband med filmens premiär, före premiärdagen. Detta för att juryledamöterna i nomineringsgrupperna ska ha möjlighet att se filmen på biograf och kunna se filmerna kontinuerligt under årets gång. Senast 15 november måste vi ha in din anmälan.

Regelverk

Nomineringarna ska avse prestationer från innevarande kalenderårs svenska spelfilmer och dokumentärfilmer med en visningstid motsvarande över 60 minuter. För att en film ska betraktas som svensk fordras det att den har en svensk huvudproducent med svenskt majoritetsägande, en så kallad svensk major.

I och med konsekvenserna i filmbranschen på grund av covid-19 har Filminstitutet vidtagit åtgärder för att all relevant film ska kunna tävla i Guldbaggen. För att möjliggöra detta har lanseringkraven reglerats. För att bli nomineringsbar ska filmerna:

  • vara biograflanserade med öppna visningar under minst sju (7) dagar (i Sverige, ej nödvändigtvis i följd)
    och/eller
  • omfattas av betygsindex. Detta innebär att filmen ska vara recenserad av minst 5 av 15 utvalda källor (läs mer om betygsindex här).

Filmer som inte har möjlighet till en traditionell biolansering får därmed chansen att tävla oavsett fönster – till exempel om filmen lanseras på video on demand (vod).

Det kompletta regelverket gällande nomineringsprocessen hittar du längst ner på sidan.


Frågor

För frågor som rör Guldbaggen, nomineringsprocedur och anmälan, vänligen kontakta:

Ebba Rydqvist Ryan, juryadministratör
ebba.rydqvist.ryan@filminstitutet.se, 08 665 12 04

Anna Carlson, Guldbaggens ordförande
Anna.carlson@filminstitutet.se, 073-627 21 18


Länkar

Anmälningsformulär (på filminstitutet.se) /

Regelverk för Guldbaggen

/ Regler för jäv