Filminstitutets styrelse utser en särskild grupp som består av en representant vardera från de ledande festivalerna på dokumentärfilmens område i Sverige, för närvarande filmfestivalen Göteborg Film Festival och Tempo Dokumentärfestival. Även en representant vardera från Doc Lounge och folkhögskolan Biskops Arnö samt ytterligare fem personer med god kännedom om dokumentärfilm. De icke-permanenta ledamöternas mandatperiod är tre år.

Nomineringsjuryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet.

Nomineringsgruppen för dokumentärfilm 2020
Andreas Degerhammar, Göteborg Film festival
Lisa Taube, Tempo Dokumentärfestival
Christoph Michold, Biskops Arnö
Salad Hilowle, Regissör
Anna Elborn, Regissör
Carl Javér, Regissör
Pia Norström, Distributör, Nordisk Film
Hogir Hirori, Regissör

För att en film ska kunna nomineras ska den vara biograflanserad i sju dagar med öppna visningar och/eller omfattas av betygsindex. Detta innebär att filmen ska vara recenserad av minst 5 av 15 utvalda källor. Dokumentärer är också nomineringsbara om de tas ut till tävling på festivalerna i Cannes, Berlin eller Venedig samt festivalerna CPH:DOX, Sundance eller IDFA.

För att bli nominerad ska filmen avse prestationer från kalenderåret och ha en visningstid motsvarande över 60 minuter. Styrelsen har befogenhet att delegera möjligheten att göra undantag från kravet på visningstid till referensgruppen för Guldbaggen. En film kan inte komma ifråga mer än ett år.
Gruppen har till uppgift att vid ett nomineringsmöte besluta om nomineringar inom kategorierna svensk kortfilm och svensk dokumentärfilm. Inför detta nomineringsmöte anordnas filmvisningar under tre dagar.
Tre filmer nomineras vid nomineringsmötet.
Vinnarjuryn utser bland dessa nominerade filmer årets Bästa dokumentärfilm.