Nomineringsgruppen för kortfilm utses av Svenska Filminstitutets styrelse och består av en representant vardera från de ledande svenska kortfilmsfestivalerna, för närvarande Göteborg International Film Festival, Stockholm Internationella Filmfestival, Tempo Dokumentärfilmfestival och Uppsala Internationella Kortfilmfestival. Därutöver utökas gruppen med fem personer med god kännedom om kortfilm.

Nomineringsgruppen för kortfilm 2019
Annie Karlsson, Göteborg Film festival
Ulrika Bandeira, Tempo Dokumentärfestival
Niclas Due Gillberg, Uppsala Internationella Kortfilmfestival
Axel Öhman, Stockholms internationella filmfestival
Karin Mamma  Andersson, Konstnär
Georg Herlitz, United Screens
Roxy  Farhat, Konstnär, regissör
Gustav Lindh, Skådespelare
Maximilien Van Aertryck, Regissör

För att en film ska kunna bli nominerad ska den antingen ha visats på någon av de nämnda filmfestivalerna, haft biografpremiär i Sverige eller direktkvalificerat sig genom att vinna i någon av följande kortfilmstävlingar; Tempo Short Award, ”Startsladden” i Göteborg, ”1 km film” i Stockholm, Bästa svenska kortfilm i Uppsala eller ha blivit uttagen till huvudtävlingen i Clermont-Ferrand eller till någon av sektionerna i Berlin eller Cannes. En film som varit med i huvudtävling i Annecy kan också vara med och tävla. Den får vara max 60 minuter lång. En film kan inte komma ifråga mer än ett år.

Varje festival föreslår tre filmer till nominering och dessa utgör underlag för det slutliga nomineringsmötet, som sedan utser de tre nominerade kortfilmerna. Bland de nominerade filmerna utser vinnarjuryn årets Bästa kortfilm.

Nomineringsbara kortfilmer 2018

Titel                                              Regi
Anna och Tomas skiljer sig         Marcus Carlsson
Pappa                                              Angelika Abramovitch
Något att minnas                          Niki Lindroth von Bahr
Min värld i din                              Jenifer Malmqvist
Psychic                                            Tova Mozard
Sorry Not Sorry                            Julia Thelin
Harald Kvists Slag för Frihet     Melina Maraki
Ingen lyssnar                                 Elin Övergaard
Nittonhundraåttioett                   Dawid Ullgren
Bermuda                                         Erik Warolin
Excess Will Save Us                      Morgane Dziurla-Petit