Nomineringsgruppen för kortfilm utses av Svenska Filminstitutet och består av en representant vardera från de ledande svenska kortfilmsfestivalerna, för närvarande Göteborg International Film Festival, Stockholm Internationella Filmfestival, Tempo Dokumentärfilmfestival och Uppsala Internationella Kortfilmfestival. Därutöver utökas gruppen med fem personer med god kännedom om kortfilm.

Nomineringsgruppen för kortfilm 2021

Annie Karlsson, Göteborg Film Festival (Permanent plats)
Johanna Lindhé, Stockholms internationella filmfestival (Permanent plats)
Maximilien Van Aertryck, Regissör
Niclas Due Gillberg, Uppsala Internationella Kortfilmfestival (Permanent plats)
Niki Lindroth von Bahr, Regissör
Peter Modestij, Regissör
Sara Waldestam, Producent
Siri Hjorton Wagner, Regissör
Ulrika Bandeira, Tempo Dokumentärfestival (Permanent plats)


Tävlande kortfilmer 2021

Alvaret (Regi Maria Eriksson-Hecht)

Bad Lesbian (Regi Simone Norberg)

Du är alltid 20 (Regi Christer Wahlberg)

En lång utdragen olyckshändelse (Regi Lars Henrik Andersson, Lisa Rydberg)

En mammas kropp (Regi Jonelle Twum)

En natt till (Regi Erik Warolin)

Flex (Regi Josefin Malmén, David Strindberg)

Först här (Regi Clara Bodén)

Ingiis vakna (Regi Amanda Adele Björk)

Man med duvor (Regi Lina Maria Mannheimer)

Nattåget (Regi Jerry Carlsson)

Pink Rider (Regi Daniel Aguirre)

Punani Steam (Regi Emma Pål Brunzell)

Reckless (Regi Pella Kågerman)

The Expected (Regi Carolina Sandvik)

 

BEHÖRIGHET TILL TÄVLAN (Läs hela regelverket här)

För att en film ska behörigas nominering ska filmen:

➢ Haft biopremiär någon gång mellan 1 januari-31 december under spelåret.

Eller ha visats på:

➢ Göteborg International Film Festival
➢ Stockholms filmfestival
➢ Uppsala Kortfilmsfestival
➢ Tempo dokumentärfestival

Film kan utöver detta direktkvalificeras om den har vunnit något av följande priser:

➢ ”Startsladden” på Göteborg International Film Festival
➢ ”1 km film” på Stockholms filmfestival
➢ Best Short Film på Tempo Short Award
➢ Bästa svenska kortfilm på Uppsala Internationella Kortfilmsfestival

eller blivit uttagen till huvudtävlingen i:

➢ Clermont-Ferrand
➢ Annecy
➢ någon av sektionerna i Berlin
➢ någon av sektionerna i Cannes
➢ någon av sektionerna i Venedig
➢ någon av sektionerna i Sundance

De tävlande bidragen ska avse prestationer från kalenderåret och ha en visningstid på upp
till 60 minuter. Filminstitutet har befogenhet att delegera möjligheten att göra undantag
från kravet på visningstid till referensgruppen för Guldbaggen. En film kan inte komma
ifråga mer än ett år.