Vilka filmer och vilka personer som ska bli nominerade till Guldbaggens olika kategorier avgörs av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén består av 34 ledamöter som nominerar tre till fem (endast kategorin Bästa Film) kandidater i varje kategori utom för Bästa utländska film, Bästa kortfilm och Bästa dokumentärfilm, som har särskilda nomineringsgrupper.

Nomineringen av filmer och personer till Guldbaggens olika kategorier sker genom juryförfarande i Nomineringskommittén.

Ledamöterna i nomineringskommittén är verksamma inom den svenska filmbranschen och är utsedda av sina respektive organisationer/institutioner, som bestämts av Svenska Filminstitutets styrelse.

Nomineringskommittén för 2019 års Guldbaggar

Ordförande
Anna Carlson

Grupp 1: Bästa regi, Bästa kvinnliga/manliga huvudroll, Bästa kvinnliga/manliga biroll:

 1. Alexej Manvelov, Teaterförbundet/för scen och film
 2. Farima Karimi, Oberoende Filmares Förbund (OFF)
 3. Francy Suntinger,Film & TV Producenterna
 4. Goran Kapetanovic, Teaterförbundet/för scen och film
 5. Jonas Holmberg, Filmfestival: Göteborg International Film Festival
 6. Jonas Yngfalk, Sveriges Biografägareförbund
 7. Lia Boysen, Teaterförbundet/för scen och film
 8. Maria Eriksson Hecht, Teaterförbundet/för scen och film
 9. Osmond Karim, Oberoende Filmares Förbund (OFF)
 10. Petra Jönsson, Film & TV Producenterna
 11. vakant 2019, Sveriges Filmuthyrareförening

Grupp 2: Bästa manus, Bästa klipp:

 1. Beatrice Karlsson, Filmfestival: Stockholms Internationella Filmfestival
 2. Christina Herrström, Sveriges Dramatikerförbund
 3. Dominika Daubenbüchel, Föreningen Sveriges Filmklippare
 4. Hélène Berlin, Föreningen Sveriges Filmklippare
 5. Ole Johnny Fossås, Filmvetenskapliga institutionen
 6. Piotr Marciniak, Sveriges Dramatikerförbund
 7. vakant 2019, Sveriges Filmuthyrareförening

Grupp 3: Bästa foto, Bästa ljud/ljuddesign, Bästa originalmusik, Bästa visuella effekter:

 1. Bratislav Stankovic, Föreningen Sveriges Filmfotografer
 2. Hans-Gunnar Hogström, Film Sound Sweden
 3. Ilona Pettersson, Film Sound Sweden
 4. Martin Jonsson Tibblin, Föreningen svenska tonsättare
 5. Mathias Rost, Sveriges Biografägareförbund
 6. Nadi Tofighian, Filmvetenskapliga institutionen
 7. Olof Johnson, Föreningen Sveriges Filmfotografer
 8. Hanna Högstedt, Akademi Valand
 9. Sandra Frisell, Swedish Animation and Visual Art
 10. Tomas Wall, Swedish Visual Effects Association
 11. Alexandra Nilsson, Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP)

Grupp 4: Bästa kostym, Bästa scenografi, Bästa mask/smink:

 1. Helene Norberg, Teaterförbundet/för scen och film – mask/smink
 2. Jan Olof Ågren, Teaterförbundet/för scen och film – scenograf
 3. Jovanna Remeaus Jönsson, Teaterförbundet/för scen och film – scenograf
 4. Karin Sundvall, Teaterförbundet/för scen och film – kostym
 5. Nicolas Olivier Richard, Teaterförbundet/för scen och film – kostym
 6. Daniela Mengarelli, Teaterförbundet/för scen och film – mask/smink
 7. vakant 2019, Stockholms Universitet, Modevetenskapen

De ledamöter som utnämns förutsätts ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet inom film eller dokumenterad erfarenhet av att bedöma filmiska uttryck. Vid utnämning av ledamöter i nomineringskommittén eftersträvas jämn könsfördelning och jämn åldersspridning. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation kan juryledamot bytas ut.

Svenska Filminstitutets styrelse utser en ordförande, som leder arbetet. Ledamöterna i nomineringskommittén ska se alla svenska långfilmer som är lanserade på biograf under det aktuella kalenderåret med öppna visningar.