Vilka filmer och vilka personer som ska bli nominerade till Guldbaggens olika kategorier avgörs av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén består av 34 ledamöter som nominerar tre till fem (endast kategorin Bästa Film) kandidater i varje kategori utom för Bästa utländska film, Bästa kortfilm och Bästa dokumentärfilm, som har särskilda nomineringsgrupper. Nomineringen av filmer och personer till Guldbaggens olika kategorier sker genom juryförfarande i Nomineringskommittén. Ledamöterna i nomineringskommittén är verksamma inom den svenska filmbranschen och är utsedda av sina respektive organisationer/institutioner, som bestämts av Svenska Filminstitutets styrelse. Nomineringskommittén för 2020 års Guldbaggar Ordförande Anna Carlson Grupp 1: Bästa regi, Bästa kvinnliga/manliga huvudroll, Bästa kvinnliga/manliga biroll:
 1. Lena Rehnberg, Film & TV Producenterna
 2. Lars Beckung, Film & TV Producenterna
 3. Beatrice Karlsson, Filmfestival: Stockholms Internationella Filmfestival
 4. Farima Karimi, Oberoende Filmares Förbund (OFF)
 5. Osmond Karim, Oberoende Filmares Förbund (OFF)
 6. Suzanna Holmqvist, Sveriges Biografägareförbund
 7. Goran Kapetanovic, Teaterförbundet/för scen och film – regissörer
 8. Sanna Lenken, Teaterförbundet/för scen och film – regissörer
 9. Ardalan Esmaili, Teaterförbundet/för scen och film – skådespelare
 10. Nina Zanjani, Teaterförbundet/för scen och film – skådespelare
 11. Vakant 2019, Sveriges Filmuthyrareförening
Grupp 2: Bästa manus, Bästa klipp:
 1. Mirja Wester, Filmfestival: Göteborg International Film Festival
 2. Ole Johnny Fossås, Filmvetenskapliga institutionen
 3. Eva Tillberg, Föreningen Sveriges Filmklippare
 4. Björn Engström, Föreningen Sveriges Filmklippare
 5. Christina Herrström, Sveriges Dramatikerförbund
 6. Antonia Pyk, Sveriges Dramatikerförbund
 7. Vakant 2019, Sveriges Filmuthyrareförening
Grupp 3: Bästa foto, Bästa ljud/ljuddesign, Bästa originalmusik, Bästa visuella effekter:
 1. Josef Tuulse, Film Sound Sweden
 2. tba, Film Sound Sweden
 3. Saki Kobayashi, Filmvetenskapliga institutionen
 4. Martin Jonsson Tibblin, Föreningen svenska tonsättare
 5. Ari Willey, Föreningen Sveriges Filmfotografer
 6. Olof Johnson, Föreningen Sveriges Filmfotografer
 7. Sofia Norlin, StDH (2020+2021) / Akademi Valand (2018+2019)
 8. Pär Berg, Swedish Animation and Visual Art
 9. Tomas Wall, Swedish Visual Effects Association
 10. Ulla-Carin Nyquist, Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP)
 11. Urban Niklasson, Sveriges Biografägareförbund
Grupp 4: Bästa kostym, Bästa scenografi, Bästa mask/smink:
 1. Marie Ulväng, Stockholms Universitet, Modevetenskapen
 2. Karin Sundvall, Teaterförbundet/för scen och film – kostym
 3. Moa Li Lemhagen Schalin, Teaterförbundet/för scen och film – kostym
 4. Robin Karlsson, Teaterförbundet/för scen och film – mask/smink
 5. Helene Norberg, Teaterförbundet/för scen och film – mask/smink
 6. Olle Remaeus, Teaterförbundet/för scen och film – scenograf
 7. Teresa Beale, Teaterförbundet/för scen och film – scenograf
De ledamöter som utnämns förutsätts ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet inom film eller dokumenterad erfarenhet av att bedöma filmiska uttryck. Vid utnämning av ledamöter i nomineringskommittén eftersträvas jämn könsfördelning och jämn åldersspridning. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation kan juryledamot bytas ut. Svenska Filminstitutets styrelse utser en ordförande, som leder arbetet. Ledamöterna i nomineringskommittén ska se alla svenska långfilmer som är lanserade på biograf under det aktuella kalenderåret med öppna visningar.