Vilka filmer och vilka personer som ska bli nominerade till Guldbaggens olika kategorier avgörs av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén består av 34 ledamöter som nominerar tre till fem (endast kategorin Bästa Film) kandidater i varje kategori utom för Bästa utländska film, Bästa kortfilm och Bästa dokumentärfilm, som har särskilda nomineringsgrupper.

Nomineringen av filmer och personer till Guldbaggens olika kategorier sker genom juryförfarande i Nomineringskommittén.

Ledamöterna i nomineringskommittén är verksamma inom den svenska filmbranschen och är utsedda av sina respektive organisationer/institutioner, som bestämts av Svenska Filminstitutets styrelse.

Nomineringskommittén för 2018 års Guldbaggar

Ordförande
Anna Carlson

Teaterförbundet/för scen och film – regissörer
Gorki Glaser-Müller
Maria Eriksson

Teaterförbundet/för scen och film – skådespelare
Gizem Erdogan
Simon Norrthon

Teaterförbundet/för scen och film – kostym
Mia Andersson
Mia Ögren

Teaterförbundet/för scen och film – mask/smink
Robin Davidsson
Helene Norberg

Teaterförbundet/för scen och film – scenograf
Bengt Fröderberg
Jovanna Remeaus Jönsson

Film & TV Producenterna
Gila Bergqvist Ulfung
Jan Blomgren

Sveriges Dramatikerförbund
Cilla Jackert
Vanja Torp

Föreningen Sveriges Filmfotografer
Frida Wendel
Olof Johnson

Föreningen Sveriges Filmklippare
Hélène Berlin
Björn Engström

Föreningen svenska tonsättare
Mats Larsson Gothe

Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP)
Anders Niska

Film Sound Sweden
Carolina Jinde
Hans-Gunnar Hogström

Filmvetenskap, Institutionen för mediestudier, SU
Linn Lönroth
Mats Carlsson

Centrum för modevetenskap, Institutionen för mediestudier, SU
Elizabeth Castaldo Lundén

Sveriges Biografägareförbund
Mathias Rost
Jonas Yngfalk 

Swedish Animation and Visual Art
Sandra Frisell

Swedish Visual Effects Association
Tomas Wall 

Göteborg International Film Festival
Jonas Holmberg

Stockholms internationella filmfestival
Tor Nyman

Oberoende Filmares Förbund
Jennifer Jerez
Therese Högberg

Akademi Valand
Patrik Eriksson

De ledamöter som utnämns förutsätts ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet inom film eller dokumenterad erfarenhet av att bedöma filmiska uttryck. Vid utnämning av ledamöter i nomineringskommittén eftersträvas jämn könsfördelning och jämn åldersspridning. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation kan juryledamot bytas ut.

Svenska Filminstitutets styrelse utser en ordförande, som leder arbetet. Ledamöterna i nomineringskommittén ska se alla svenska långfilmer som är lanserade på biograf under det aktuella kalenderåret med öppna visningar.