Vilka filmer och vilka personer som ska bli nominerade till Guldbaggens olika kategorier avgörs av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén består av 34 ledamöter som nominerar tre till fem (endast kategorin Bästa Film) kandidater i varje kategori för tävlande svensk långfilm.

Nomineringen av filmer och personer till Guldbaggens olika kategorier sker genom juryförfarande i Nomineringskommittén.

Ledamöterna i nomineringskommittén är verksamma inom den svenska filmbranschen och är utsedda av sina respektive organisationer/institutioner, som utsetts av Svenska Filminstitutets styrelse. Läs mer om uttagningsprocessen och branschorganisationerna i Guldbaggens regelverk.

Nomineringskommittén för 2022 års Guldbaggar (Filmåret 2021)

Ordförande
Anna Carlson

Grupp 1: Bästa regi, Bästa kvinnliga/manliga huvudroll, Bästa kvinnliga/manliga biroll:

 1. Agneta Fagerström Olsson, Fackförbundet Scen & Film – regissörer
 2. Alexej Manvelov, Fackförbundet Scen & Film – skådespelare
 3. Beatrice Karlsson, Stockholms Internationella Filmfestival
 4. Goran Kapetanovic, Fackförbundet Scen & Film – regissörer
 5. Lars Beckung, Film & TV Producenterna
 6. Lena Rehnberg, Film & TV Producenterna
 7. Livia Millhagen, Fackförbundet Scen & Film – skådespelare
 8. Per Åke Holmquist, Oberoende Filmares Förbund (OFF)
 9. Suzanna Holmqvist, Sveriges Biografägareförbund

Grupp 2: Bästa manus, Bästa klippning:

 1. Anneli Ossiander, Föreningen Sveriges Filmklippare
 2. Esmé Fransen, Filmvetenskapliga Institutionen
 3. Eva Tillberg, Föreningen Sveriges Filmklippare
 4. Sofie Forsman, Dramatikerförbundet

Grupp 3: Bästa foto, Bästa ljuddesign, Bästa originalmusik, Bästa visuella effekter:

 1. Bo Persson, Film Sound Sweden
 2. Josef Tuulse, Film Sound Sweden
 3. Leo Hansson Nilson, Filmvetenskapliga Institutionen
 4. Lisabi Fridell, Föreningen Sveriges Filmfotografer
 5. Martin Jonsson Tibblin, Föreningen svenska tonsättare
 6. Nille Leander, Föreningen Sveriges Filmfotografer
 7. Pär Berg, Swedish Animation and Visual Art
 8. Sofia Norlin, Stockholms Dramatiska Högskola (StDH)
 9. Stefan Andersson, Swedish Visual Effects Association
 10. Ulla-Carin Nyquist, Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP)
 11. Urban Niklasson, Sveriges Biografägareförbund

Grupp 4: Bästa kostymdesign, Bästa produktionsdesign, Bästa maskdesign:

 1. Cilla Rörby, Fackförbundet Scen & Film – kostym
 2. Helene Norberg, Fackförbundet Scen & Film – mask/smink
 3. Karin Sundvall, Fackförbundet Scen & Film – kostym
 4. Marie Ulväng, Stockholms Universitet, Modevetenskapen
 5. Olle Remaeus, Fackförbundet Scen & Film – scenograf
 6. Teresa Beale, Fackförbundet Scen & Film – scenograf

De ledamöter som utnämns förutsätts ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet inom film eller dokumenterad erfarenhet av att bedöma filmiska uttryck. Vid utnämning av ledamöter i nomineringskommittén eftersträvas jämn könsfördelning och jämn åldersspridning. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation kan juryledamot bytas ut.

Svenska Filminstitutet utser en ordförande, som leder arbetet. Ledamöterna i nomineringskommittén ska se alla svenska långfilmer som är anmälda och godkända till tävlan under det aktuella kalenderåret.

Läs mer om nomineringsprocessen i Guldbaggens regelverk.