STOCKHOLM, SWEDEN - JANUARY 24: All Winners on stage on January 24, 2022. Pictures from the Guldbaggen Awards 2022 at Cirkus in Stockholm. Actors, directors and so of recives their achievements for the past year in the movie business. Photo by PELLE T NILSSON/Swedish Press Agency

Vilken av de nominerade som ska få en Guldbagge avgörs av en särskild vinnarjury. Genom öppna diskussioner utser vinnarjuryn Guldbaggevinnaren bland de nominerade i alla priskategorier. Hedersguldbaggen utses utan föregående nominering av Svenska Filminstitutets styrelse.

Offentliggörandet av Guldbaggevinnarna för filmåret 2021 sker under Guldbaggegalan den 24 januari 2022.

Vinnarjuryn för 2021 års Guldbaggar

  • Anna Carlson, Ordförande
  • Catharina Nyqvist, Produktionsdesigner
  • Jens Fischer, Fotograf
  • Lisa Farzaneh, Regissör
  • Peter Grönlund, Regissör
  • Rojda Sekersöz, Regissör
  • Shima Niavarani, Skådespelare
  • Stig Björkman , Regissör, kritiker
  • Sören Staermose, Producent

Vinnarjuryn kommer att bestå av nio ledamöter inklusive ordföranden. Svenska Filminstitutets styrelse utser vinnarjuryns ordförande, som därefter tillsammans med en arbetsgrupp från Svenska Filminstitutet föreslår övriga åtta ledamöter. Vinnarjuryns ordförande, utan rösträtt, leder arbetet.  I samband med vinnarjuryns beslutsmöte har dock ordföranden vid jämn röstfördelning utslagsröst.

Vinnarjuryns ledamöter ska ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet med anknytning till film. En av ledamöterna bör komma från ett annat nordiskt land. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet.

För att säkra såväl förnyelse som kontinuitet i juryn har mandatperioden en standard på tre år.