Vilken av de nominerade som ska få en Guldbagge avgörs av en särskild vinnarjury. Genom öppna diskussioner utser vinnarjuryn Guldbaggevinnaren bland de nominerade i alla priskategorier. Även priset till Årets nykomling utses av vinnarjuryn, men utan föregående nominering. Hedersguldbaggen utses utan föregående nominering av Svenska Filminstitutets styrelse.

Offentliggörandet av Guldbaggevinnarna för filmåret 2019 sker under Guldbaggegalan den 20 januari 2020.

Vinnarjuryn för 2019 års Guldbaggar
Anna Carlson (ordförande)
Lars Blomgren, Producent
Jaana Fomin, Kostymdesigner
Kersti Grunditz Brennan, Klippare
Ali  Abbasi, Regissör/Nordisk representant
Lisa Farzaneh, Regissör
Nanna Blondell, Skådespelare
Jens Fischer, Fotograf
Alexej Manvelov, Skådespelare

Vinnarjuryn kommer att bestå av nio ledamöter inklusive ordföranden. Svenska Filminstitutets styrelse utser vinnarjuryns ordförande, som därefter tillsammans med en arbetsgrupp från Svenska Filminstitutet föreslår övriga åtta ledamöter. Vinnarjuryns ordförande, utan rösträtt, leder arbetet.  I samband med vinnarjuryns beslutsmöte har dock ordföranden vid jämn röstfördelning utslagsröst.

Vinnarjuryns ledamöter ska ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet med anknytning till film. En av ledamöterna bör komma från ett annat nordiskt land. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet.

För att säkra såväl förnyelse som kontinuitet kan en ledamot sitta max fyra år.