Vilken av de nominerade som ska få en Guldbagge avgörs av en särskild vinnarjury. Genom öppna diskussioner utser vinnarjuryn Guldbaggevinnaren bland de nominerade i alla priskategorier. Hedersguldbaggen utses utan föregående nominering av Svenska Filminstitutets styrelse.

Offentliggörandet av Guldbaggevinnarna för filmåret 2020 sker under Guldbaggegalan den 25 januari 2021.

Vinnarjuryn för 2020 års Guldbaggar
Anna Carlson, ordförande

Shima Niavarani, skådespelare

David Nzinga, skådespelare

Levan Akin, regissör

Sören Staermose, producent

Jaana Foomin, kostymdesigner

Kersti Grunditz Brennan, klippare

Jens Fischer, fotograf

Lisa Farzaneh, regissör

Vinnarjuryn kommer att bestå av nio ledamöter inklusive ordföranden. Svenska Filminstitutets styrelse utser vinnarjuryns ordförande, som därefter tillsammans med en arbetsgrupp från Svenska Filminstitutet föreslår övriga åtta ledamöter. Vinnarjuryns ordförande, utan rösträtt, leder arbetet.  I samband med vinnarjuryns beslutsmöte har dock ordföranden vid jämn röstfördelning utslagsröst.

Vinnarjuryns ledamöter ska ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet med anknytning till film. En av ledamöterna bör komma från ett annat nordiskt land. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet.

För att säkra såväl förnyelse som kontinuitet kan en ledamot sitta max fyra år.