Vilken av de nominerade som ska få en Guldbagge avgörs av en särskild vinnarjury. Genom öppna diskussioner utser vinnarjuryn Guldbaggevinnaren bland de nominerade i alla priskategorier. Även priset till Årets nykomling utses av vinnarjuryn, men utan föregående nominering. Hedersguldbaggen utses utan föregående nominering av Svenska Filminstitutets styrelse.

Offentliggörandet av Guldbaggevinnarna för filmåret 2018 sker under Guldbaggegalan den 28 januari 2019.

Vinnarjuryn för 2018 års Guldbaggar
Anna Carlson (ordförande)
Lars Blomgren (producent)
Maria Blom (regissör)
Jaana Fomin (kostymdesigner)
Kersti Grunditz Brennan (klippare)
Nadja Weiss (skådespelare & regissör)
Levan Akin  (regissör)
Håkon Skogrand (Nordisk representant / Filmfestival)

Vinnarjuryn består av nio ledamöter inklusive ordföranden. Svenska Filminstitutets styrelse utser vinnarjuryns ordförande, som därefter tillsammans med en arbetsgrupp från Svenska Filminstitutet föreslår övriga åtta ledamöter. Vinnarjuryns ordförande, utan rösträtt, leder arbetet.  I samband med vinnarjuryns beslutsmöte har dock ordföranden vid jämn röstfördelning utslagsröst.

Vinnarjuryns ledamöter ska ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet med anknytning till film. En av ledamöterna bör komma från ett annat nordiskt land. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet.

För att säkra såväl förnyelse som kontinuitet kan en ledamot sitta max fyra år.